Oudheid - Archeologie

Praktische tips voor Archeologie

Info over C14-datering

Archeologische nieuwtjes

Archeos: website over archeologie in Nederland op Kennisnet

Aerial archeology. Site die ingaat op de archeologische analyse van luchtfoto’s. Uitgebreide info over de technieken, achterliggende gedachtes en interpretatieproblemen. Met uitgebreide bibliografie.

Great excavations; geschiedenis van de archeologie

The ultimate tree-ring pages alles over dendrochronologie, zeer uitgebreid

Website Journal of Acheological Science; database met artikelen

Franstalige archeologiesite van het Centre de RecherchesArchéologiques an de Vrije Universiteit te Brussel.

Egypte

Opgraving Karanis, een romeins dorp in Egypte (1924-1935)

Treasures of the sunken city; onderwater-archeologie bij Alexandrie

The Upuaut Project: rapportage van Rudolp Gautenbrink over het onderzoek naar de zgn. luchtschachten in de pyramide van Cheops, met behulp van Upuaut robots uitgerust met videocamera’s

Griekenland

Klassieke en Mediterrane Archeologie

Aegeïsche archeologie

West Achaïsche archeologie

Franse opgravingen in Athene

Opgravingen in Istmie, met name naar de Poseidon-tempel

Ancient Corinth; verslag van de opgravingen bij Corinthie, in de noordoostelijke hoek van de Griekse Peloponnesus. De opgravingen waren geconcentreerd rond de Apolletempel, daterend uit het midden van de 6e eeuw v. Chr. Er zijn delen van de stad blootgelegd die dateren vanaf de vroege Neolithische periode.

Midden-Oosten

Opgravingen in Carthago gesponsord door UvA

Deh Luran archeological project, zuid-westen van Iran

Rome

Klassieke en Mediterrane Archeologie

Opgravingen in provincie Trapani

Opgravingen naar het Romeinse aquaduct bij Dorchester

Pompeï (plaatjes)

Sweden

The Iron Age in South-West Sweden, 1200 AD, 1200 BC. De site biedt links naar opgravingen over de ijzertijd in Zweden, met afbeeldingen

Pompeii Forum Project opgravingen in Pompeii

Europa

Belgie

Site van de Stedelijke dienst archeologie aangaande Antwerpen.

Bulgarije

Archeologia Bulgaria (tijdschrift)

Cyprus

Ancient Cyprus Project; over de geschiedenis van Cyprus. Met opgravingsverslagen, bibliografieen en links.

Duitsland

ArcheologieLinks van de Humboldt-universiteit Berlijn

Engeland

Overzicht Engelse opgravingen

Scandinavië

Scandinavische Oudheidkundige vondsten

Oekraïne

Kherson en Olbia opgravingen