Scriptiebank

Jelke Boesten

Denken over de positie van de Indiaan in Peru. De Asociación Pro-Indígena (1909-1917)

Indigenismo was een intellectuele stroming in Peru die zocht naar de 'herwaardering' van de Indiaanse meerderheid in de geschiedenis, de kunst en het sociaal politieke leven. De ontwikkeling van het indigenismo kende verschillende etappes vanaf ongeveer 1880. Van een racistische blik werd het een positieve doch paternalistische blik rond de eeuwwisseling. Vervolgens werd indigenismo een politiek programma en zelfs de 'Peruaanse vorm van socialisme' onder invloed van de intellectueel José Carlos Mariátegui in de jaren 1920. In de jaren vijftig zou indigenismo een irreëele utopie zijn geworden, voornamelijk uitgewerkt door de schrijver José María Arguedas.
Deze scriptie plaats de overgang van het paternalistische indigenismo van Gonzalez Prada naar het socialistische indigenismo van Mariátegui bij de Asociación Pro-Indigena (1909-1917). Door een gedetailleerde analyse te maken van de schrijverijen van de leden van deze eerste indigenistische organisatie, wordt laten zien dat het gedachtegoed en het succes dan wel falen van deze organisatie alles te maken had met een verandering in het geloof aan de 'revindicatie van de Indiaan'. Of: hoe blanke/mestieze intellectuelen probeerden de Indiaanse bevolking te verdedigen in een racistisch land.