Scriptiebank

Paul Hendriks
Antisemitisme in Nederland 1860 – 1940
(doctoraalscriptie Leiden 1997)
Waarom Nederland betrokken dient te worden bij het vergelijkend historisch racisme-onderzoek.

De scriptie is een inventarisatie van voorbeelden van autonoom Nederlands antisemitisme in de periode 1860 – 1940. De scriptie ligt al enige jaren bij het Joods Historisch Museum, het Niod, deBibliotheca Rosenthaliana en de vakgroepsbibliotheek van de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Leiden.
Drs. Paul Hendriks werkt sinds 1998 zelfstandig aan een promotie die voortborduurt op de thema’s die in de scriptie aan de orde worden gesteld. De scriptie is als bron gebruikt door Dienke Hondius bij de herziene en uitgebreide uitgave van haar boek Terugkeer. De Utrechtse studente Marije de Visser heeft voor haar eigen doctoraalscriptie Van lichte afkeer tot haatgevoelens uitgebreid geciteerd uit deze scriptie.