Scriptiebank

Peter Kroeskamp

IJkpunt Collectief Geheugen. Naar nieuwe wegen in de geschiedschrijving


De huidige geschiedschrijving valt onder te verdelen in drie categorieën: de traditionele, de sociaal-wetenschappelijke en de postmoderne variant. Die eerste twee leiden een al langdurig bestaan binnen onze discipline, terwijl de derde bezien kan worden als relatief nieuwe, sceptische stroming.
In deze scriptie worden deze drie tradities geanalyseerd en wordt bekeken welke elementen waardevol zijn voor een toekomstige samensmelting van de verschillende stromingen.Het doel hiervan is te komen tot een nieuwe vorm van geschiedschrijving, waarin uiteindelijk ook het gat tussen wetenschap en maatschappij gedicht is.
Na deze samensmelting blijft de noodzaak aanwezig voor een nieuw ijkpunt in de geschiedschrijving; er blijft behoefte aan een theorie waaruit relevante, uit de hedendaagse maatschappij voortkomende geschiedschrijving kan ontstaan. In dat kader wordt het collectieve geheugen gepresenteerd, niet alleen omdat daarin het benodigde ijkpunt gevonden kan worden, maar ook omdat met dit begrip de barrière tussen verschillende (met elkaar onverenigbare) visies op de geschiedenis geslecht kan worden.