Scriptiebank

Bart van den Bosch
'Ik weet nu wat een gretto is'. De representatie van de Tweede Wereldoorlog in jeugdliteratuur

Deze scriptie is tweeledig ingedeeld. In de eerste plaats zal er een inventarisatie gemaakt worden van de verschillende doelstellingen die schrijvers van kinderboeken impliciet of expliciet nastreven. Hierbij zal, voor zover dit op basis van de primaire en secundaire literatuur aannemelijk gemaakt kan worden, een onderscheid worden gemaakt in pedagogische-didactische, literaire, geschiedkundige, ethische en politieke doelstellingen worden gemaakt.
In dit deel zal een overzicht gegeven worden van historische kinderboeken waarin oorlog een belangrijk thema is. Daarnaast zal een meer gedetailleerde beschouwing gemaakt worden van een vijftal bekende boeken (te weten Oorlog zonder vrienden van E. Hartman, Oorlogswinter van J. Terlouw, Boris van J. ter Haar, Het eiland in de Vogelstraat van U. Orlev en En iedere week een brief van I. Dische die zich in of rond de tweede wereldoorlog afspelen.
Het tweede deel zal bestaan uit een poging tot het formuleren van criteria ter beoordeling van historische kinderboeken die het thema oorlog behandelen. Hierbij zal teruggekoppeld worden naar de doelstellingen die in het eerste deel geïnventariseerd zijn. Op basis daarvan worden empirische, normatieve en narratieve criteria aangeboden.