Scriptiebank

Eef Bouwman
Ubi bene, ibi patria. Een comparatief onderzoek naar het multiculturele beleid van Canada en Australië.
(doctoraalscriptie RUG 2003)

Canada en Australië zijn landen waarin het multiculturalisme een grote rol speelt. Beide landen lieten na de Tweede Wereldoorlog veel migranten toe. In eerste instantie werden door middel van “the White Policy” alleen Europese migranten in zowel Canada als Australië toegelaten, later veranderde dit en kregen alle nationaliteiten het recht om te immigreren. Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw voerden de overheden van Canada en Australië een politiek ten aanzien van de migranten die er meer op gericht was om de migranten de nationale cultuur op te leggen. Daarna kwam er een omslag in het beleid en gingen beide overheden over op een multiculturalisme politiek ten aanzien van de migranten. Hierdoor konden etnische minderheden hun culturele identiteit beter behouden. Canada nam hierbij het voortouw, Australië volgde een paar jaar later dit voorbeeld. Toch heeft het multiculturalisme beleid zich in beide landen heel verschillend ontwikkeld. Welke redenen liggen hieraan ten grondslag?

reacties: eefbouwman@hotmail.com