Scriptiebank

Anton Cruysheer
Archeologisch Erfgoed en Publiekspresentatie, Onderzoek naar de mogelijkheden van Artikel 9 uit het Verdrag van Malta.
(doctoraalscriptie Vrije Universiteit Amsterdam, 2002)

In dit scriptieonderzoek staat de Nederlandse publieksarcheologie centraal. In het onderzoek worden onder meer goede presentatievoorbeelden aangegeven (zoals de Romeinse Villa Borg te Duitsland) en wordt ingezoomd op aspecten van authenticiteit, historische beleving en de hedendaagse beeldcultuur. Als rode draad loopt Artikel 9 uit het Europese Verdrag van Malta. Hierbij wordt betoogd dat dit artikel de legitimatie vormt voor de hedendaagse archeologiebeoefening en dat het spijtig is dat dit artikel niet wordt opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Het artikel wordt ingekaderd in de verschillende beleidsstukken (als de nota Belvedere en nota Ruimte) en vervolgens wordt door middel van een interview met toenmalig Staatssecretaris Rick van der Ploeg enkele kritische vragen gesteld. De scriptie wordt besloten met allerhande aanbevelingen en ideeën om de Nederlandse archeologie meer in te bedden (groter draagvlak) in de maatschappij. De scriptie is beoordeeld met een 8,5.

reacties: cruysheer@hotmail.com