Scriptiebank

Theo Peppelman
Nog een vergeten hoofdstuk... De Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, het tijdschrift 'De Volkenbond' en het pacificisme in Nederland van 1925 tot en met 1934
Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Groningen, 2001

In het Interbellum ontstond binnen de Nederlandse vredesbeweging een duidelijk onderscheid. Enerzijds waren er antimilitaristische verenigingen die alle vormen van geweld afwezen. Anderzijds waren er vredesgroepen die geen principiële keuze voor geweldloosheid maakten, maar door bevordering van de internationale samenwerking tussen de staten via de Volkenbond en bevordering van het internationaal recht tot afschaffing van de oorlog wilden komen. Deze laatste stroming wordt in de geschiedschrijving ook wel liberaal internationalisme of pacificisme genoemd. De belangrijkste vertegenwoordiger van deze stroming was de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede die vanaf 1925 maandelijks het tijdschrift De Volkenbond liet verschijnen.

De scriptie beschrijft aan de hand van artikelen uit De Volkenbond de ontwikkeling van het pacificistisch gedachtegoed in Nederland tussen 1925 en 1934. De aandacht gaat vooral uit naar het verband dat het tijdschrift legde tussen internationale verhoudingen en ontwapening en de mogelijkheden die het tijdschrift zag, om in het verslechterende internationale klimaat tussen 1925 en 1934, de arbeid voor een vreedzame wereld voor te zetten.