Scriptiebank

Martijn van der Burg
Tot laste der Stadt Rotterdam. De verkoop van lijfrenten en de Rotterdamse renteniers (1653-1690)
Doctoraalscriptie UvA 2002

Vanaf de Late Middeleeuwen kwam bij bestuurders - wanneer zij geld nodig hadden - de verkoop van zogenaamde renten in zwang. Zowel de Provinciale Staten als afzonderlijke steden verkochten veel renten, waarvoor de burgers een jaarlijkse vergoeding aan interest kregen. In deze scriptie staat de verkoop van lijfrenten door het Rotterdamse stadsbestuur centraal.
Ingegaan wordt op de Rotterdamse stadsrekeningen, die in relatie worden gebracht met onder andere de verkoop van los- en lijfrenten, en de globale financiële ontwikkelingen in Rotterdam en het gewest Holland. De hoofdrolspelers in dit geheel zijn de Rotterdamse burgers die tussen 1653 en 1690 een lijfrenten kochten bij het eigen stadsbestuur. Wie waren zij?