Scriptiebank

Barbara van den Broek
De worsteling om de toekomst vanSuriname. De betekenis van de demografische factor, toegelicht aan de hand van Nederlandse opiniebladen in de periode 1954-2000
Doctoraalscriptie Economische en Sociale Geschiedenis UvA 2002

Deze scriptie is een onderzoek naar de demografische ontwikkeling van Surinamers in Suriname en in Nederland en de beeldvorming hierover in vijf Nederlandse opiniebladen in de periode 1954-2000. De auteur heeft artikelen geanalyseerd die zijn gepubliceerd in negen steekjaren, gekozen op basis van belangwekkende gebeurtenissen in de geschiedenis van Suriname of in de relatie tussen Suriname en Nederland.