Over de Scriptiebank

Naar de Scriptiebank

De Scriptiebank bevat een groeiende verzameling scripties van afgestudeerde historici. Interessante onderzoeken die anders liggen te verstoffen, worden hier alsnog gepubliceerd. In veel gevallen is het mogelijk via email contact te zoeken met de auteur. Klik daarvoor de auteursnaam aan.

Voor de online publicatie van de scripties gelden de volgende voorwaarden:
1) De auteur levert de scriptie per email aan, in PDF-formaat.
2) De auteur levert een synopsis aan van max. 180 woorden, met vermelding van het jaar van voltooiing en de onderwijsinstelling waar de scriptie tot stand gekomen is.
3) De auteur geeft aan of hij reacties via email op prijs stelt.
4) De auteur van de scriptie stelt zijn werk gratis ter beschikking.

Meer informatie: post@historischplatform.nl

Voor het lezen van de scripties, heeft u het gratis
programma Adobe Acrobat Reader nodig.

Een rookende Geyl