De beginregels van het refrein van het lied "Trees heeft een Canadees" zijn overbekend gebleven. Maar dat achter dit simpele lied een groot probleem schuil ging is wat minder bekend: het Canadezen-vraagstuk.
Eigenlijk ging het niet zozeer om de Canadezen als wel om de Nederlandse meisjes – uit alle standen – die zich zonder gêne in de armen van onze bevrijders (onze verleiders) wierpen. Met behulp van kranten en egodocumenten, interviews en verhalen, literatuur en liederen, prenten en foto’s komt die ‘dolle dwaze zomer’van 1945 opnieuw tot leven.