Een aantal televisieprogramma’s heeft veel ophef veroorzaakt. Zo leiden de eerst getoonde blote borsten in het programma ‘Hoepla’ tot vele woedende brieven en had een satirisch stukje over de verslaving aan televisie in het programma ‘Zo is het toevallig ook nog eens een keer’ kamervragen tot gevolg.
In de lezing komen een aantal televisieprogramma’s aan de orde, de reacties erop (zowle van het publiek, de pers, als de politiek) en een toelichting op het waarom van de vaak hevige kritiek.