Het leven aan boord van een radioschip lijkt prettig, leerzaam en ontspannend. Is dit juist?
Hoe staat de overheid tegenover het fenomeen ‘zeezender’?
Wat is er geworden van de ‘jongens’ van deze zogeheten ‘vrije radio’?
Is er in deze tijd van satellieten, schotels, decoders en andere (nieuwe) vormen van communicatie nog plaats voor een zeezender?