In het Midden Oosten is het met de mensenrechten vaak slecht gesteld.
Veel landen hebben wel de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend maar houden zich in de praktijk daar niet aan. Vaak wordt als rechtvaardiging de islam of culturele verschillen aangedragen. Deze lezing geeft inzicht in de belangrijkste problemen en gaat in op de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten.