Met de aansporing tot gewetensonderzoek had de Moderne Devotie een belangrijke basis gelegd voor een zelfstandige, kritische relatie van de gelovige tot de kerk. Deze houding vinden wij terug bij de (vroege) hervormingsbewegingen binnen en buiten de katholieke kerk. Religieuze voorstellingen, devotionele literatuur en persoonlijke getuigenissen vertellen van de religiositeit van leken in de eeuw van de Hervorming.

Met de aansporing tot gewetensonderzoek had de Moderne Devotie een belangrijke basis gelegd voor een zelfstandige, kritische relatie van de gelovige tot de kerk. Deze houding vinden wij terug bij de (vroege) hervormingsbewegingen binnen en buiten de katholieke kerk. Religieuze voorstellingen, devotionele literatuur en persoonlijke getuigenissen vertellen van de religiositeit van leken in de eeuw van de Hervormning.