Dirck Bouts (Haarlem, ca. 1410 - Leuven 1475) behoort tot de zgn. Vlaamse primitieven. Zijn sobere en toch levendige schilderijen maken een onuitwisbare indruk. Zijn figuren lijken te ademen, hun blik is indringend, hun handeling bezield. Op vernieuwende wijze wist Bouts tal van religieuze thema's vorm te geven. Al zijn figuren, Christus voorop, drukken een grote intensiteit uit. In zijn gedrevenheid toont Direk Bouts zich een aanhanger van de moderne devotie. Het gaat hem om menszijn vanuit religieus bewustzijn.