Pieter Bruegel (ca. 1526-1569) was een veelzijdig kunstenaar. Zijn tekeningen, etsen en schilderijen zijn als variaties op één thema te beschouwen: de plaats van de mens in de wereld. Als geen ander heeft Bruegel het dagelijks leven en de natuur geportretteerd. Inhoudelijke boodschappen schuwde hij niet: zijn werk heeft vaak een moralistische lading. In een tegelijkertijd bijbelse en hedendaagse context belicht hij actuele thema's die de religie en politieke en sociale verhoudingen betreffen.