Ontstaans - en ontwikkelingsgeschiedenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, met bijzondere aandacht voor herstel van historische beplantingen.
Deze lezing kan eventueel ook in twee delen en in uitgebreidere vorm worden gegeven. Hierdoor ontstaat dan meer het karakter van een cursus.
a) Introductie in de geschiedenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur: Middeleeuwen, Renaissance en Verlichting.
b) idem: Van Romantiek tot Moderne tijd.
Korte inhoud: de lezing behandelt chronologisch de verschillende tuinstijlen in de Nederlandse tuingeschiedenis, incl. het werrk van de bijbehorende tuin- en landschapsarchitecten. Verschillende tuinrestauraties uit de afgelopen decennia zullen in hun historische context worden behandeld.

Deze lezing kan ook worden gegeven gericht op een bepaalde streek.