Deze lezing gaat over het archieven en archiefinstellingen in Nederland. Wat kan men daar vinden. Hoe werken ze meestal. Hoe moet je zoeken in archieven. Niet alleen papieren archieven komen aan bod, maar ook foto- en filmarchieven. Er wordt een relatie tussen heden en verleden gelegd en gewezen op het belang van archieven als onderdeel van ons cultureel erfgoed, maak ook als bron voor historici, onderzoekers, journalisten, studenten etc. Deze lezing kan deels gericht worden op een speciale doelgroep.