Vergeten schrijvers: hun romans vind je op rommelmarkten en dan springt er soms, onverwachts, een vonk over. Wie was toch die schrijfster met dat vreemde pseudonym van wie ik nog nooit had gehoord? Wat en hoeveel had zij geschreven? Was haar werk nog 'te lezen'? En hoe komt het dat zij, met haar werk, zo snel en zo volledig is vergeten?
Een speurtocht in archieven, egodocumenten en de literatuur levert een literair-historisch portret van twee vrouwen: de onbekende schrijfster en een van haar personages uit haar werk, freule Cecilia van Heemstra uit het laatste kwart van de achttiende eeuw.