Kunstwerken leiden nog wel eens tot felle controversen. Dat geldt niet alleen voor de moderne kunst. Ook in vroegere tijden waren kunstwerken wel eens het mikpunt van spot of razernij. De kunstgeschiedenis kent diverse boeiende verhalen van schandaalverwekkende kunst. Zo zijn er kunstwerken veroordeeld door de inquisitie, geweigerd door verontwaardigde opdrachtgevers of zelfs verminkt door officiŽle instanties. De ene kunstenaar was met zijn werk beledigend voor het establishment, een ander overschreed de grenzen van het betamelijke doordat hij bijvoorbeeld te veel naakt afbeeldde, of te veel geweld. Sommige kunstenaars hielden zich in hun uitbeeldingen niet aan de religieuze conventies of waren in hun artistieke uitingen niet politiek correct. Ook de eerste abstracte kunst leidde tot vele controversen.
We behandelen de achtergronden van verschillende affaires rond controversiŽle kunstwerken zowel uit de oude als de moderne kunstgeschiedenis. Stuk voor stuk zijn het interessante verhalen.