De zogenaamde Prophecije van Jarfke is een volksboekje dat in Oost-Groningen tot in de negentiende eeuw een grote populariteit genoot. De eerste bekende druk is van 1597, de oudste bewaarde drukken dateren pas uit de achttiende eeuw. Vermoedelijk gaat het om een historische persoon, die op einde van de vijftiende eeuw leefde en aan wie men met terugwerkende kracht een aantal voorspellingen toedichtte. Het verhaal sluit echter aan bij levensbeschrijvingen van tijdgenoten als de Friese zieners Michel Sakes (1609) en Intje Jans (1622), aan wie men eveneens profetische gaven toekende. Het boekje is vermoedelijk ontstaan in het milieu van Oldambtster eigengeŰrfden, die sterk be´nvloed waren door de Renaissance. Het publiek bestond uit geletterde boeren. Als zodanig vertegenwoordigt het een wereldbeeld dat ontstond op een moment dat de keuze tussen calvinisme, lutheranisme, doopsgezindheid dan wel contra-reformatie nog niet vaststond.