Volgens de historicus Johan Huizinga is de "grote Constantijn", secretaris van drie Oranje stadhouders, Frederik Hendrik, Willem II en Willem III, "een toonbeeld van een levenskunst, die tegelijk geestig en ernstig, speels en sterk was; hij was diplomaat, veeltalig man van de wereld, hoogbeschaafd kenner van klassieken en moderne, fijn musicus, diep godsdienstig mens…"

De betekenis van Constantijn Huygens (1596-1687) voor o.a. de diplomatie, het huis van Oranje, de dichtkunst, de muziek en de ontdekking van de jonge Rembrandt, de correspondentie met geleerden door heel Europa, als de stadsontwikkeling van Den Haag wordt nader belicht.

Door het bereiken van een leeftijd van ruim negentig jaar en door zijn vitaliteit heeft Huygens alle aspecten van de Gouden Eeuw beleefd en beschreven. Huygens is dan ook een eindeloze bron voor het 17de eeuwse culturele leven en de politiek.