Hoe kwam een middeleeuws manuscript tot stand? Huiden worden handschriften, kopiisten ontfermen zich over de tekst, en miniaturisten verzorgen de illustratie. Het maken van een boek was lang niet altijd monnikenwerk. In de steden ontstaan professionele verluchtersateliers waar vele soorten teksten gekopieerd en ge´llustreerd worden. Soms vallen de schrijvers en schilders van een handschrift nog op de vingers te kijken en kan er gereconstrueerd worden hoe ze te werk zijn gegaan. Het is daarbij interessant om te analyseren wat voor visuele mogelijkheden een verluchter tot zijn beschikking had om een verhaal in beeld om te zetten, wanneer hij zich naar een traditie moest voegen of juist zijn fantasie de vrije loop kon laten. De nadruk zal liggen op handschriften uit de dertiende en veertiende eeuw.