Het NSKK was het Duitse vrachtwagenkorps, dat op alle fronten actief was. Onderdelen ervan waren bijvoorbeeld de Transportgruppe Speer of de NSKK Gruppe Luftwaffe, waar Nederlanders bij dienden. Het aantal Nederlanders dat bij het NSKK dienst nam, lag rond de 10.000 mannen.

Ik zal ingaan op de volgende punten: organisatie, leiding, werving en geschiedenis van de Nederlanders binnen het NSKK.