Tot aan zijn pensioen praatte Henk Eefting met niemand over het oorlogsverleden van zijn vader. Die stond n.l. als NSB-boer politiek aan de "verkeerde kant". Op zijn 65-ste schreef hij daar een boek over: "De achterkant van de bevrijding, een NSB-boer in Drenthe". Zonder de beweging te verdedigen beschrijft hij daarin de arrestatie van zijn vader, de specifieke positie van de NSB-boeren in Drenthe, de misstanden in de kampen in het algemeen en in het bewarings- en verblijfkamp Westerbork in het bijzonder, het Tribunaal in Assen en de gevolgen voor het gezin die er niet om logen. Hij stelt vast dat het Militair Gezag en de Bijzondere Rechtspleging op vele fronten hebben gefaald en vraagt zich af of er wel gerechtigheid heeft plaats gevonden. Zijn vader kreeg twee jaar gevangenisstraf, een boete van fl. 5000,-, 10 jaar ontzegging van het kiesrecht en verloor zijn prachtige boerderij.

Henk Eefting heeft het onderwerp van "foute" Nederlanders op integere wijze uit de taboesfeer gehaald. Er is veel belangstelling voor zijn boek en de kritieken zijn zeer positief zoals uit het volgende mag blijken: "Een goed gedocumenteerd boek" (Lies Schut in de Telegraaf), "koop en lees dat boekje, er staat veel ter overdenking in" (Cor Rodenburg in het Dagblad van het Noorden), "een zeer leesbaar maar ook ontroerend boek" (Freek Egter van Wissekerke in Carré), "zonder taboe, niks verbergen" (Pieter Jan Struik in het Landbouwblad), "een interessant en bijzonder egodocument" (Drents Historisch Tijdschrift), "de schrijver verdient respect voor de moed om dit boek te schrijven, waarvan de inhoud, dat door het Nationaal Archief werd gescreend, zeer lezenswaardig is" (Stavast) en "men behoeft het niet met alles wat de auteur betoogt eens te zijn om in te zien dat dit een zinvolle, integere bijdrage is aan de historische discussie" (Prof. Dr. H. Romijn - Niod).

Henk Eefting heeft inmiddels een aantal lezingen gehouden voor o.a. Probus. U kunt zijn boek berstellen via Internet: www.mijneigenboek.nl of telefonisch 050-3657271.

Henk Eefting werd in 1938 geboren in Witteveen (Dr.) als oudste in een boerengezin van 4 kinderen. In 1956 behaalde hij het einddiploma van de RHBS in Assen, was leerling-journalist bij de Provinciale Drentse en Asser Courant en vervulde zijn dienstplicht als reserveofficier bij het Korps Commando Troepen in Roosendaal. Werkte vervolgens als handelscorrespondent bij Philips Nederland n.v. in Eindhoven en besloot alsnog de opleiding tot beroepsofficier te volgen aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Hij vervulde diverse functies bij de Koniklijke Landmacht en was o.a. commandant van de Infanterie Tactiek School in Harderwijk en directeur van het Penitentiair Centrum Nieuwersluis. In 1989 verliet hij als luitenant-kolonel de dienst.