• Vastenavond / carnaval, een cultuurhistorisch feest, ontstaan tot nu
  • Vastenavond / carnaval te 's-Hertogenbosch, 12e eeuw tot heden
  • Het Oeteldonks carnaval, een uniek fenomeen, 1882-heden


Het carnavalsfeest is het oudste en meest verbreide volksfeest ter wereld. De geschiedenis daarvan is uitermate boeiend daar het feest in oorsprong nauw verbonden is met het leven en de dood. Mondiaal vergelijkenderwijs wordt een beeld geschetst van de eeuwenlange ontwikkeling tot dat wat het feest thans voor ons nog betekent.

Het Oeteldonks carnaval neemt in dit geheel een bijzondere plaats in. De organisatie daarvan, in 1882 begonnen naar aanleiding van een poging van kerkelijke zijde om dit oude Bossche volksfeest te doen uitbannen, is uniek in zijn soort en heeft niets van de zogenaamde "Rijnlandse viering" zoals dat veelal elders in Nederland wordt gevierd.Spreker heeft een sprekerservaring van 25 jaar. Spreker is werkzaam bij het Stadsarchief 's-Hertogenbosch als Hoofd Externe Dienstverlening en bestiert in zijn vrije tijd als "Minister-president" mede de Stichting "Oeteldonksche Club van 1882", de overkoepelende carnavalsorganisatie van het roemruchte carnaval te 's-Hertogenbosch.

Spreker is tevens initiatiefnemer, inrichter en conservator van het enige carnavalsmuseum van Nederland het "Oeteldonks Gemintemuzejum" te 's-Hertogenbosch. Er zijn van zijn hand diverse boeken en artikelen verschenen over het onderhavige onderwerp.

Het betreft hier geen lezingen maar "voordrachten", dat wil zeggen dat de spreker op beeldende en levendige wijze, zonder gebruik te maken van papier, de zaal zoveel mogelijk bij het onderwerp betrekt.