Ook in 19e-eeuws Nederland werkten ontelbaar veel kinderen. In deze lezing ga ik in op vragen als: waarom werkten kinderen, wat waren de omstandigheden, in welke beroepen waren ze te vinden, welke rol speelde de industrialisatie en ook: hoe erg was kinderarbeid? Ook ga ik in op de vraag waarom kinderarbeid in Europa zo sterk is afgenomen en wat dit voor inzichten biedt bij de bestrijding van kinderarbeid elders in de wereld.

Een lezing met verrassende inzichten en levendige anecdotes; hij kan desgewenst worden toegespitst op een bepaalde stad of regio.