Tijdens deze lezing over het werk van de hond met de hondenkar wordt een uiteenzetting gegeven over hoe men, tussen 1850 en 1962, in de verschillende beroepsgroepen met dit transportmiddel werkte. De hond, de hondenkar en de gebruiker van dit transportmiddel lopen als een rode draad door deze lezing. Ook komt het gebruik van de hondenkar bij de posterijen - werd officieel in 1912 ingevoerd - en in het leger aan de orde. In het kader van oorlogsvoering eind 19e eeuw/begin 20e eeuw werd de hond verschillende functies toebedacht zoals; koerier, bevoorrader en als verkenner. Tijdens de Eerste Wereld Oorlog vervulden ruim 1200 trekhonden hun militaire dienst in Nederland, soms onder de meest moeilijke omstandigheden. Bij de demobilisatie van het veldleger in 1918/1919 werden ze uitgespannen en 'afgedankt'. De trouwe 'oudgedienden' trokken zo de burgermaatschappij in.

Het gebruik van trekhonden met hondenkarren in de kunst en in de reclame komen ook aan de orde. Een afzonderlijk onderdeel vormt de trekhondenwet en de overtredingen die zoal werden gemaakt.
Bij het vertonen van de diaserie passeren een groot aantal unieke beelden van de verschillende hondenrassen en bastaarden. Het zijn 130 dia's verdeeld in de volgende thema's;

 • algemeen

 • verschillende soorten hondenkarren

 • het werk van de hond met de hondenkar in de verschillende
  beroepsgroepen

 • de hondenkar in dienst bij 'Tante Pos'

 • de hondenkar in het leger

 • overtredingen met de hondenkar

 • de hond en de hondenkar in de kunst

 • de hondenkar in de reclame

 • speciale aangelegenheden met de hondenkar