Tegelijk met de verdrijving van Joden uit Spanje en Portugal hebben diezelfde landen de aanzet gegeven tot de ontdekking van de zeewegen naar de Nieuwe Wereld. De handelsposten die aan de andere zijde van de oceaan werden gesticht boden mogelijkheden voor Joden en conversos (onder dwang bekeerde Joden) om ver weg van het vijandige Europa een nieuw bestaan op te bouwen. De Republiek der Verenigde Nederlanden heeft daarbij een cruciale rol vervuld als bruggenhoofd en als promotor van religieuze tolerantie. Historicus Daniël Metz spreekt over de rol van de Nederlanden bij de vroegste vestiging van Joden op het Amerikaanse continent. De lezing behandelt de Joodse migratie vanuit Spanje en Portugal via de Nederlanden naar Nederlands-Brazilië, Suriname, Curaçao en Nieuw Amsterdam (het huidige New York).