Don Samuel Pallache kwam in 1608 vanuit Marokko naar de Republiek der Verenigde Nederlanden waar hij de basis legde voor de diplomatieke betrekkingen tussen deze twee landen. Prins Maurits gaf Pallache vervolgens het bevel over een handelsvloot en ook de Marokkaanse sultan vertrouwde hem vele privileges toe. Pallache ontpopte zich echter als een geslepen spion die informatie uitwisselde tussen zijn broodheren in Marokko, de Republiek en Spanje. Deze kleurrijke figuur was de zoon van een rabbijn in Fez en zou in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de vestiging van de Joodse gemeenschap in Nederland kort na 1600. Het leven van Samuel Pallache geeft een intrigerend beeld van een kosmopolitische Joodse opportunist in een wereld van islam, katholicisme en protestantisme.