Het 'Digitaal Monument voor de Joodse Gemeenschap in Nederland' heeft als primair doel de herinnering levend te houden aan alle personen die in de bezettingstijd in Nederland als jood zijn vervolgd en dit niet hebben overleefd. Bezoekers van de website - www.joodsmonument.nl - kunnen zelf materiaal aanleveren, zoals foto’s of verhalen. Zo kan een uniek tijdsbeeld ontstaan van de joodse gemeenschap in de jaren ’30 en begin jaren ’40.
Als Coördinator van het Digitaal Monument geeft Daniël Metz een uitleg over de mogelijke toepassingen van het Monument, waarbij ook de achtergronden en toekomstige ontwikkelingen worden besproken.