Het thema van het sterven en de dood heeft tot uiterst aangrijpende kunstwerken geleid. Tot de meest ontroerende behoren de werken waarin de kunstenaar het lijden en sterven van zijn naaste heeft uitgebeeld. De schilderijen tonen een zeer persoonlijke verwerking van het verdriet.

We behandelen kunstwerken vanaf de Franse Revolutie tot heden.

In de lezing passeren romantische verbeeldingen van de heroÔsche weergave van de dood. Ook het zelfverkozen einde van de gekwelde kunstenaar was toen een geliefd onderwerp. Uiteraard zal ook de kunst tijdens en vlak na de twee wereldoorlogen niet ontbreken. Dat het thema van alle tijden is en ook nu nog kunstenaars inspireert zullen we laten zien aan de hand van zeer moderne kunstwerken. We zullen zien dat deze laatste uitbeeldingen ook wel tot controverses konden leiden.

De meeste kunstwerken, zowel schilderijen als sculpturen en moderne installaties, wekken gevoelens op van medelijden of afschuw, maar zelden laten zij ons onberoerd.