Pieter Bruegel (ca 1525-1569) is zonder twijfel een van de beroemdste Vlaamse schilders. Vanwege zijn zaak boertige scènes is hij lang gezien als een Brabantse potsenmaker. Maar is dit beeld wel juist? Was hij wellicht niet veeleer een ontwikkeld humanist?

Hoe het ook zij, Pieter Bruegel was een kunstenaar met een scherp oog voor de wereld om hem heen en in zijn werken leverde hij daar een vaak bijtend commentaar op. Wat dit betreft trad hij in de voetsporen van Jeroen Bosch. Bruegel leefde dan ook in een tumultueuze tijd met vele godsdienstige, politieke en maatschappelijke verwikkelingen. Hij was befaamd om zijn onnavolgbare weergave van weidse landschappen met daarin scènes van het armoedige en harde bestaan van de plattelandsbevolking. Maar net als bij Jeroen Bosch ontbrak in zijn werk ook de humor beslist niet.

Bruegel is niet oud geworden. Zijn oeuvre is dan ook niet omvangrijk: in totaal zo’n veertig schilderijen en ruim zestig tekeningen alsmede een kleine tachtig prenten. We zullen zijn ontwikkeling als kunstenaar volgen aan de hand van een boeiende en intrigerende keuze uit zijn artistieke nalatenschap, die thans over vele grote musea in de wereld is verspreid. Uiteraard zullen zijn werken worden besproken binnen de maatschappelijke context van de roerige tijden waarin hij leefde.