Landbouw domineert nog altijd sterk het Veenkoloniale landschap.
Landbouw speelde, nadat het veen was weg gegraven, altijd al een
belangrijke rol, maar met de opkomst van strokartonfabrieken en de
zetmeelindustrie geraakte alles in een stroomversnelling. Pioniers
als K.J. de Vrieze, Geert Veenhuizen multinational Willem Albert
Scholten en kartonpionier Elso Free, stonden aan de basis van dit
succes, evenals honderden anonieme werkers en werksters.
Het is ook het verhaal van watervervuiling, aardappelschippers en
aardappelrooiers.