richting Oostzee

Hendrik Hachmer, conservator van het Veenkoloniaal Museum te Veendam
bezocht in 2007 en 2008 regelmatig Riga opzoek naar herinneringen
aan de Oostzeevaart. Dit resulteerde in een gelijknamige
tentoonstelling die in Veendam, Riga en Carolinensiel te zien was en
een gelijknamig boek. In de lezing staat de conservator stil bij
het huidige Riga en de banden die er vanuit de Groninger
VeenkoloniŽn met deze regio waren. Geput wordt uit vele originele
brieven en correspondentie die toentertijd door zeeleiden werd
verzonden.