Mag de hoofdtitel wat cryptisch lijken, de ondertitel verklaart het onderwerp van deze voordracht met dia's. We zullen ons tussen Engeland en Nederland bewegen om aan te tonen hoeveel frapperende verbanden tussen deze beide landen konden groeien in de loop van de geschiedenis.

Sommige gebeurtenissen lijken negatief, bijvoorbeeld de vele Engelse zeeoorlogen die werden gevoerd om de sterke handelspolitiek van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden te bestrijden. Denken we aan Bonifatius dan beseffen we dat, dankzij de ijver van achtste-eeuwse missionarissen uit Engeland, het christelijk geloof opnieuw en dan blijvend geplant werd in het gebied boven onze noordelijke rivieren. In de zeventiende en achttiende eeuw trouwden maar liefst drie jonge Engelse prinsessen met prinsen van Oranje. Huwelijkspolitiek na oorlogs- en handelspolitiek! Stadhouder Willem III zou zelfs koning van Engeland worden.

Talrijke overeenkomsten in kunst en cultuur tussen Engeland en Nederland bleven bestaan dankzij "Dutch William" en Koningin Mary II Stuart. De Engelse "Fens" zijn drooggemaakt naar het voorbeeld van stoere Zeeuwen. En de Haarlemmermeer werd tot vruchtbare grond dankzij Britse stoomgemalen! Nederlandse Oranjes kregen de hoge onderscheiding van de Orde van de Kouseband, behalve de negentiende-eeuwse Koning Willern II. Waarom hij niet? U komt het te weten.

Voorbeelden van verbanden en samenhangen tussen Engeland en Nederland. We speuren naar de oorsprong ervan.