Tijdens de lezing komen vrouwen aan bod die zich door hun talent, liefdadigheid of moed onderscheiden hebben. Suster Bertken, Anna Maria van Schurman en Belle van Zuylen zijn het bekendst. Wat bewoog deze vrouwen?