Plichten en vertier kenmerkten het vroegere straat- en buurtleven. Buren waren samen verantwoordelijk voor een schone en toegankelijke straat, voor brandpreventie en brandbestrijding, en voor het handhaven van de openbare orde. Geregeld kwamen zij bij elkaar om bier te drinken en feestelijk te eten. De gedeelde activiteit droeg bij aan de onderlinge solidariteit. Deze lezing biedt verrassende doorkijkjes op het buurt- en straatleven van de vroege Middeleeuwen tot in de zeventiende eeuw.