Een overzicht van de ontwikkeling van de Russische en Sovjet-bureaucratie, 1700 – 1953.
Van de eerste aanzetten tot een Rusisch staatsapparaat in de achttiende eeuw tot een uitgebreid geprofessionaliseerd bestuursapparaat aan het einde van de negentiende eeuw, dat in de twintigste eeuw door de bolsjewieken voor hun doeleinden wordt aangepast en verder wordt uitgebreid.