In deze lezing wordt de monetaire geschiedenis van Nederland geschetst vanaf de Romeinse tijd tot het heden. De nadruk ligt bij de munten van de Republiek der Verenigde Nederlanden en die van de verschillende provinciale munthuizen.
Toehoorders van deze lezing worden uitgenodigd om enkele munten mee te nemen om die te determineren. Taxaties worden niet gegeven