Het is niet alleen de rust die het bezoek aan een begraafplaats de moeite waard maakt. Ook in cultuurhistorisch opzicht zijn begraafplaatsen bijzonder interessant. Aanleg, beplanting, gebouwen en monumentale grafstenen werpen een verrassend licht op de veranderingen die plaatsvinden in onze omgang met de dood.
Na een historische inleiding over het begraven in de kerk en de opkomende protesten daartegen, zal nader worden ingegaan op bijzondere begraafplaatsen in ons land. Aan
de hand van markante voorbeelden bekijken we verschillende soorten van aanleg, gebouwen en hun functies, de kunsthistorische ontwikkeling van onze grafmonumenten en de veranderde doodssymboliek.