Deed de middeleeuwse mens aan armenzorg uit naastenliefde of uit eigenbelang? In deze lezing komen de motieven en de praktijk van de laat- middeleeuwse armenzorg aan de orde.