Bertken van Lichtenberg (1426/27-1514) liet zich als dertigjarige inkluizen. In haar lange kluizenaarsleven schreef zij prachtige gedichten over de geestelijke weg die zij is gegaan. Hiertoe behoort een indringend visioen van de kerstnacht. Innig verwoordt zij het proces dat zowel Maria als Josef tijdens de geboorte van Christus hebben doorgemaakt. Het zijn beelden van zorg en toewijding, aards en verheven tegelijkertijd. Als zodanig belicht het kerstvisioen een oerbeeld van vader- en moederschap en kindzijn dat uitnodigt tot reflectie. In deze lezing wordt speciaal aandacht besteed aan de Mariaverering en de plaats van het kerstfeest in de late middeleeuwen.