Lijden en opstanding van Christus hebben altijd een prominente plaats in de katholieke liturgie gehad. De opbouw van de mis getuigt hier nog steeds van. In de late middeleeuwen was dit ook af te lezen uit de inrichting van de kerk. In elke kerk stond er een groot kruisbeeld op het koorhek. Christus' lijdensweg was met name in de Goede of Stille Week onderwerp van persoonlijke meditatie. In haar lijdensmeditatie gaat Suster Bertken na wat het kruisoffer voor haar betekent. In deze lezing wordt ook aandacht besteed aan de paasviering in de late middeleeuwen.