De 'Navolging van Christus' is wel de meest treffende benaming om de Moderne Devotie te karakteriseren. Deze beweging is door de Deventenaar Geert Groote (1340-1384) in gang gezet. Zij beleefde haar bloeitijd in de 15e eeuw. De verinnerlijking van het geloofsleven stond centraal. Leven en sterven van Christus moesten zo diep doorvoeld worden dat zij richtsnoer werden voor het individuele handelen. In deze lezing staat de betrokkenheid bij kerk en samenleving centraal. De laat-iniddeleeuwse kunstuitingen en geschriften geven belangrijke vingerwijzingen hoe wij naar de toenmalige religiositeit kunnen kijken.