Gelderland werd als laatste van de Noord-Nederlandse gewesten aan het Bourgondisch-Habsburg landencomplex gehecht in 1543. De Hollandse geschiedschrijving schrijft dit toe aan de overvloedige steun van de opeenvolgende Franse koningen. Uit de Gelderse geschiedbronnen komt een heel ander beeld naar voren.