Keizer Karel V was vastbesloten om waar mogelijk in zijn uitgestrekte rijk de alleenheerschappij te voeren. Eeuwenoude instituties en rechtssystemen gaf een nieuwe basis. Deze lezing geeft een beeld van zijn achtergrond en de traditie waarin hij is opgevoed. Vragen die aan bod komen, zijn: wat waren zijn idealen, hoe trachtte hij die te verwezenlijken, op welke tegenkrachten stuitte hij, en wat was het resultaat van zijn streven?