Van Utrechters die zich in de zestiende eeuw lieten herdopen is nog niet veel bekend. Archiefonderzoek in Utrecht, Brussel, Den Haag en Amsterdam leverde een fascinerend beeld op van doopsgezinde kringen in stad en Sticht. De Utrechtse herdoopten kwamen uit burgerlijk-ambachtelijke kring. De zoon van een meester-goudsmid bediende de doop. Een paar Utrechters trokken naar Münster. Radicale wederdopers vonden in Utrecht onderdak. De gerechtelijke vervolging was niet zo meedogenloos als vaak wordt voorgesteld. De rechtbank had er moeite mee mensen omwille van het geloof te veroordelen. Nog al eens kregen herdoopten de gelegenheid om te ontsnappen.